Your browser does not support JavaScript!

鐵道技術中心LOGO                                                                                          首頁          第一科大          電子系

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

聯繫資訊

 

電話:(07) 601-1000 #2509 104

電子郵件:ccjr0215@gmail.com

通訊地址:國立高雄第一科技大學,811高雄市楠梓區卓越路2張簡嘉壬教授收

辦公地址:國立高雄第一科技大學,電資學院B341